FANDOM
Tere tulemast
Eesti
üksmeelsete kokkulepete portaali,
mida igaüks võib arendada!
Praegu on siin 30 artiklit.
Täna on 23. jaanuar 2020

Liivakast 

Põhimõtted · Redigeerimisjuhend · Mallid · Üldine arutelu · Kõik artiklid · Kategooriad · Registreeritud kasutajad 

Eesti probleemid ja ideed valdkonniti


Tutvustus

Eesti üksmeelsete kokkulepete portaal on kõigile vabalt kasutatav ja igaühe poolt täiendatav ning parandatav poliitikaanalüüsi töövahend rohujuuretasandi poliitika viljelemiseks, mille eesmärk on saavutada võimalikult laiapõhjalisi üksmeelseid kokkuleppeid avalikku huvi pakkuvatel teemadel.

Konsensuse mõiste on määratletud näiteks Vikipeedia artiklis Konsensus.

Projekt sai alguse 7. septembril 2009 ja on käesolevaks hetkeks kasvanud 30 artiklini.

Eesti üksmeelsete kokkulepete portaali võib arendada igaüks. Sellesse võib igaüks luua uusi algatusi ja olemasolevaid tekste parandada. Muudatused ilmuvad viivituseta. Eesti üksmeelsete kokkulepete portaalis on keelatud avaldada iseenda või kellegi teise delikaatseid isikuandmeid, ärilist või poliitilist reklaami, spämmi, sõimu või ebaviisakaid kommentaare, laimu, vaenu õhutavaid või naljana mõeldud tekste. Kuigi Eesti üksmeelsete kokkulepete portaali võib kaastööd teha ka anonüümsena, on teiste inimeste suhtes lugupidamise märgiks see, et esinetakse oma nime all registreeritud kasutajana.

Eesti üksmeelsete kokkulepete portaal ei ole entsüklopeedia, ajaleht, ajaveeb või sotsiaalne suhtluskeskkond. Eesti üksmeelsete kokkulepete portaal on loodud täiendusena riiklikele portaalidele "Eesti osalusveeb" ning "Eesti Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteem (EIS)"

Kuigi vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseadusele on Eestis kõrgeima riigivõimu kandja rahvas, ei ole kehtivas seadusandluses riiklikul tasandil ette nähtud rahvaalgatust. Eesti riigikorraldus põhineb esindusdemokraatia põhimõttel, mille kohaselt teostab rahvas oma võimu esindajate kaudu. Rahvahääletuse korraldamise otsustab riigikogu.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 32 on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Algatus esitatakse valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri.

Algata petitsioon!Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.