FANDOM


Ideepanga eesmärk on Eesti arenguga seotud diskussioonidel, mõttetalgutel, ajurünnakutel, konverentsidel, ideekonkurssidel, aga ka uurimustes esile tulnud probleemide ja ideede fikseerimine, kontsentreerimine, süstematiseerimine ja säilitamine.

Ideepank on kogum ideid eesmärgiga lahendada probleeme. Umberto Eco kirjutab raamatus "Kuidas kirjutada väitekirja" (Come si fa una tesi di laurea, 1977) meetoditest, kuidas süstematiseerida olemasolevat informatsiooni märkmekaartidele. Ideede eest hoolitsemisest kirjutavad raamatus "Otsingult avastusele" (1990) Anti Kidron ja Jüri Käosaar. Näiteid Eestis loodud ideepankadest: TOM, Ideepank, Innopia, Teeme ära! ideepank.

Ideedele ei kohaldata Autoriõiguse seadust (Autoriõiguse seadus, pg.5 lg.1).

SisukordEdit

VälisviitedEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.