FANDOM


Siin lehel toimub Kultuuripoliitika arengusuundades aastani 2020, osas "Muusika", nimetatud kontserdi- ja muusikahariduskeskuse kontseptsiooni väljatöötamine.


Kontserdi – ja muusikahariduskeskused. Üleriigiline võrgustik toimib olulise muusikakeskusena, kus on võimalik lisaks muusikahariduse ja huviharidusele, osaleda orkestrite ja ansamblite töös ja toimub regulaarne kontserttegevus. Valik toimub teatatud tähtajaks ja kindlate kriteeriumide alusel. Keskused valitakse olemasolevate muusikakoolide baasil ja nad peavad vastama teatud nõuetele ja kontrollile. Keskus toimib nii produktsiooni kui ka hariduskeskusena; keskuste juures saavad õpet nii noored kui ka täiskasvanud; keskuses on võimalik õppida erinevaid orkestripille jt pille; keskuse juures töötavad orkestrid, erinevad ansamblid; keskus on oluline vabaaja veetmise koht piirkonna elanikele ja võimalus osaleda erinevate ansamblite, orkestri töös jne; keskused peavad korraldama teatud arv kontserte ja toimub tegus kontserdielu; keskuse professionaalse muusikahariduse suuna õpilased osalevad aktiivselt konkurssidel; keskus teeb koostööd teiste muusikaõppeasutustega, loomeliitudega, kontserdikorraldajatega; keskus kaasab EMN juures tegutsevate erialaliitude poolt valitud mentoreid õppeprotsessi.


Sellised kontserdi- ja muusikahariduskeskused täidavad nii üldkultuurilisi, elukestva õppe, kohapealse muusikakeskuse kui ka professionaalse alusõppe tingimusi. Tuginedes eelnevale toimub nende keskuste finantseerimine kolmest allikast: 1/3 õppetasudest; 1/3 omavalitsusest 1/3 riigilt. Riigi poolne toetust kasutatakse professionaalse õppe suuna toetuseks, kaadri koolituseks, metoodiliste materjalideks, pillideks, orkestri tööks ja kontsertkorralduseks.

Näide kontserttegevusest : Iga keskuse juures tegutseb üks kohalik korraldaja, kes vahendab ümbruskonda saalis toimuvaid kultuuriüritusi. Kõikjal toimub 2-4 kontserti ( nii klassika kui ka jazz) kuus (vastavalt koha suurusele ja soovitavalt igal pool oma kindlal nädalapäeval). Artistid ei pea sõitma Lõuna-Eestisse üheks päevaks ja kohe tagasi, vaid kulgevad ühest lähikohast teise, igal õhtul andes tavakontserdi, igal päeval aga kohtumis-kontserdi koos vestlusega kas siis keskuses, koolis või pensionäridele.